Onze school

De PWS is een gemoedelijke basisschool in Lexmond waar iedereen elkaar kent. Een veilige haven, waar de ontspannen sfeer voelbaar is. Wij vormen een plek waar verhalen samenkomen, wat ons openbare karakter kenmerkt. Dit openbare karakter kenmerkt zich ook door bezoekjes aan gebedshuizen, aandacht voor alle religies en het openstaan voor de ander. Omdat een gemiddeld mens niet bestaat, richten wij ons op de ontwikkeling van het individuele kind, ten opzichte van zichzelf. Op de PWS richten we ons op de groei die een kind doormaakt. Het zelfvertrouwen dat daardoor ontstaat, draagt bij aan het leerproces. Daarnaast is een kind zich bij ons bewust van het eigen leerproces. Zo vult het kind zelf ook een rapport in. Omdat wij op de PWS leren van en met elkaar, ontmoeten we elkaar tijdens ons thematische onderwijs. Kinderen leren dat alles in de wereld met elkaar verbonden is en vooral nieuwsgierig te zijn naar onze wereld. Wij gebruiken hiervoor de methode Alles-in1. Wij bieden wekelijks modern techniekonderwijs en werken hierin samen met ‘t Gilde Gorinchem en het Cals College IJsselstein. Deze vakken vinden plaats in de middag en worden groepsdoorbroken aangeboden. Zo kunnen we nog beter van en met elkaar leren. Kernvakken zoals rekenen en taal worden in de ochtend aangeboden, waarbij we maatwerk bieden, maar veelal in de vaste groep.

Leerlingenraad
Op de PWS Lexmond hebben leerlingen uit groep 5 tot en met groep 8 zitting in de leerlingenraad. Leerlingen hebben via de leerlingenraad een eigen stem binnen de schoolorganisatie en maken spelenderwijs kennis met de democratische beginselen. Kinderen krijgen verantwoordelijkheid, worden gestimuleerd om een pro-actieve houding aan te nemen en leren het voordeel van actief burgerschap. Op deze manier bereiden wij kinderen steeds verder voor op het actief meedoen in de maatschappij.