Praktische informatie

De PWS is een openbare basisschool in Lexmond en is onderdeel van een cluster van scholen in Vianen-Zederik. In dit cluster werken zes scholen samen voor het beste onderwijs aan onze 740 leerlingen. De PWS is onderdeel van brede school ‘de Bijenkorf’ en in ons gebouw hebben wij nauwe banden met de kinderopvang, de buitenschoolse opvang, fysiotherapie en een logopedist.

De groepen 1 tot en met 8 gaan van maandag tot en met vrijdag van half negen tot kwart over twee naar school. De opvang tussen deze tijden wordt op en door school geregeld. Hier hoeft u niets meer voor te regelen. Op school wordt eenmaal per week de gymles verzorgd door een vakleerkracht bewegingsonderwijs en er wordt eenmaal per week lesgegeven door een vakdocent humanistische vorming (hvo).

Omdat wij het welbevinden van alle kinderen heel belangrijk vinden, werken wij met Positive Behaviour Support (PBS) en Kwink. Jaarlijks wordt een vragenlijst afgenomen bij uw kind om het welbevinden van uw kind en de groep in de gaten te houden. Op de PWS vinden we eigenaarschap bij het kind belangrijk. Dit stimuleren wij door middel van kind-oudergesprekken, waarbij uw kind ook een rapport voor zichzelf invult. Maar ook door bewustwording van het eigen leerproces. Waar ben ik goed in, waar ligt mijn kracht? Kinderen krijgen op de PWS een stem in de leerlingenraad die bij ons op school actief is, onder leiding van een leerkracht.

U kunt vanzelfsprekend direct in contact komen met de leerkracht van uw kind, door na schooltijd even binnen te lopen of een afspraak te maken. Onze communicatie met ouders verloopt deels via onze schoolapp, Parro. Middels deze app ontvangt u berichtjes over actualiteiten op school. Natuurlijk is het ook mogelijk om ook per e-mail of telefonisch met de leerkracht te communiceren.

Meer informatie en uw kind inschrijven

Bent u enthousiast of nieuwsgierig geworden? Voor meer informatie kunt u natuurlijk contact met ons opnemen. Wilt u uw kind inschrijven? Dat kan door het inschrijfformulier ingevuld per mail naar pws@o2a5.nl te sturen.