Leerlingenraad

Leerlingenraad

Bij ons op school leerlingen hebben leerlingen uit groep 5 t/m 8 zitting in de leerlingenraad. Leerlingen hebben hierdoor een eigen stem binnen de schoolorganisatie en maken spelenderwijs kennis met de democratische beginselen. Ze krijgen verantwoordelijkheid, worden gestimuleerd om een pro-actieve houding aan te nemen en leren het voordeel van actief burgerschap. Op deze manier bereiden wij kinderen steeds verder voor op het actief meedoen in de maatschappij.