Home > PWS > Wat verandert er volgend jaar op de PWS?

Vanwege de veranderingen binnen O2A5 gaat er volgend jaar op de PWS ook het een en ander veranderen. We willen u graag van deze ontwikkelingen op de hoogte houden.

 

Nu is het zo dat elke school en eigen directeur heeft. O2A5 heeft 27 scholen en 22 directeuren. Dat is niet langer houdbaar. We gaan werken met clusters van scholen. Een cluster is dus een groep bij elkaar behorende scholen die met elkaar een onderwijsteam vormen.

Een cluster is een groep scholen (uiteraard O2A5-scholen) die meer dan nu gaan samenwerken en aangestuurd worden door een eigen directie. De PWS valt straks onder het cluster Zederik/Vianen.

Door het werken in clusters willen we zorgen dat er voldoende en soms zelfs meer handen voor de klas beschikbaar zijn dan nu. Dat kan alleen als we gaan samenwerken. Samenwerken door onze kennis te delen en samen te werken door ook soms fysiek voor meerdere locaties beschikbaar te zijn. Denk bijvoorbeeld aan de IB’er (Intern Begeleider).

Elk cluster heeft meerdere leidinggevenden maar heeft 1 eindverantwoordelijk directeur. Die directeur zal worden ondersteund door een administratief medewerker. De directeur neemt dus nog steeds de beslissingen. Dat doet hij of zij straks niet meer voor 1 maar voor meerdere scholen.

Meer informatie is te vinden op www.o2a5.nl

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-51214613-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');