Home > PWS > Veranderingen op het rapport

Donderdag 16 februari gaan de rapporten weer mee naar huis. 

In het rapport zult u vanaf nu soms een cijfer zien, soms staat er een o, v of g (onvoldoende, voldoende, goed) en bij de Cito toetsen zult u nu de Romeinse cijfers I t/m V zien. Als uw kind een toets heeft gemaakt op zijn/ haar eigen niveau, dan zullen we dat ook in het rapport erbij zetten. Als u hier nog vragen over heeft, dan kunt u dit met de groepsleerkracht bespreken. 

Cito toetsen

Tot nu toe werden de scores op de Cito toetsen uitgedrukt in A, B, C, D of E. Omdat bij deze normering ten onrechte lijkt dat een C het gemiddelde is, heeft Cito een nieuwe normering ingevoerd. De nieuwe normering wordt uitgedrukt in de Romeinse cijfers I, II, III, IV en V. De Romeinse cijfers geven aan hoe goed een leerling een toets heeft gemaakt vergeleken met leeftijdgenootjes in heel Nederland. 

De verschillende niveaugroepen I t/m V zijn nu even groot. Daardoor is er sprake van een gemiddelde groep (III). Dit in tegenstelling tot de oude niveau-indeling, waarbij het gemiddelde niveau tussen B en C ligt. De cijfers I en II geven aan dat de leerling scoort boven het landelijk gemiddelde en de cijfers IV en V geven dus aan dat de leerling scoort onder het landelijk gemiddelde.

Met ingang van dit nieuwe schooljaar zal de normering van de Cito toetsen niet meer in letters, maar in Romeinse cijfers worden aangegeven.
Het is voor de leerlingen en ouders even wennen, maar het geeft een duidelijker beeld van de prestaties en het niveau van het leerling.

Als deze scores op de rapporten bij u nog vragen oproepen, dan kan de leerkracht tijdens de 10-minutengesprekken de scores toelichten.

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-51214613-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');