Home > PWS > Typecursus voor kinderen

De computer krijgt een steeds prominentere plek in onze maatschappij. Ook in ons onderwijs is dit apparaat niet meer weg te denken. We werken met digitale schoolborden, hebben fantastische educatieve software en de kinderen mogen ook hun werkstuk ed. op de computer maken. Als school zijn wij ons, net zoals veel ouders, ervan bewust dat een goede typevaardigheid daarbij onontbeerlijk is.

Methode Typeopleiding Succes, de Typetuin In 13 weken tijd leren de kinderen blind typen. Tijdens deze 13 weken vinden er acht klassikale lessen op school plaats. Een uur per les. Als huiswerk, en in de lesvrije weken, werken de kinderen in de “Typetuin”. Een adaptief online systeem waarbij een kind niet alleen in eigen tempo leert typen maar waarbij de oefeningen ook op niveau worden aangeboden. De docent van de Typeopleiding volgt de leerlingen in de Typetuin en koppelt tijdens de klassikale les de bevindingen terug aan het kind. U als ouder ontvangt wekelijks op uw mailadres een rapportkaart met daarin de vooruitgang van uw kind. Na 13 weken is uw kind er klaar voor om in de Typetuin het echte examen te maken.

Typeopleiding Succes biedt al jaren typevaardigheidstrainingen aan op scholen in heel Nederland. Dat doen zij voor een bedrag van €169,95 per kind. De adaptieve lesmethode spreekt ons echter zo aan dat wij ervoor kiezen om deze cursus in te kopen waardoor exact dezelfde cursus voor slechts €97,50 per kind aangeboden kan worden. De school heeft een optie genomen om 1 groep van maximaal 18 leerlingen de typecursus bij ons op school te laten volgen voor €97,50 per kind. (ipv €169,95). De startdatum volgt z.s.m. Het betreffen 8 lessen op school verspreid over 13 weken. Hier kunt u uw zoon/ dochter nu, geheel vrijblijvend, voor aanmelden. Wie het eerst komt, het eerst maalt!

Klik hier voor een brief met invulstrook om uw kind op te geven.

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-51214613-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');