Home > School > Adressen

Schooladres:
Prinses Wilhelminaschool
Gregoriuslaan 42
4128 SZ Lexmond
0347-341499
pws@o2a5.nl 

Bestuur:
Stichting O2A5
Dam 1
4241 BL Arkel
0183-566690
info@o2a5.nl

Algemeen directeur: Bert van der Lee

Clusterdirectie Vianen/Zederik:
Denice Hopkoper
dhopkoper@o2a5.nl

Team:
Marjan Baarda mbaarda@o2a5.nl, tevens vertrouwenspersoon. 
Ricardo Boers rboers@o2a5.nl
Loes Ippel lippel@o2a5.nlIB cluster Vianen-Zederik
Dorine Koenen dkoenen@o2a5.nl
Sigrid van der Lee svanderlee@o2a5.nl
Floor Nowé fnowe@o2a5.nl , tevens locatiecoördinator en schoolcontactpersoon.
Lotte Smeets lsmeets@o2a5.nl
Lobke Versluis lversluis@o2a5.nl
Roxanne Brood rbrood@o2a5.nl

Administratieve ondersteuning:
Annette van de Giessen avandegiessen@o2a5.nl

Medezeggenschapsraad:
Vincent Baars
Marcel van Wersch
Dorine Koenen
Floor Nowé

Cluster Medezeggenschapsraad:
Floor Nowé

A-team (ouderraad):
Willemijn Plieger (voorzitter)
Ester Mantel (penningmeester)
Linda Holst
Henk Schouten
Angelique Tergouw
Lisa Tuinier
Henriëtte Wingelaar
Marjan Baarda (vanuit het PWS team)
ateampws@o2a5.nl

Website:
Annette van de Giessen

Dienstverlening:
GGD regio Utrecht

Doktersassistente:
Carla van Bemmel 
cvanbemmel@ggdru.nl

Jeugdverpleegkundige:
Eveline Baltus
ebaltus@ggdru.nl

Vertrouwenspersoon:
Via bestuursbureau O2A5   
0183-566690

Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO)
Blekerstraat 20
Postbus 10241
1301 AE Almere 
0800-5010

Samenwerkingsverband PO Driegang
Dokter van Stratenweg 15 (eerste etage)
4205 LA  Gorinchem
 0183-624915
info@driegang.nl
p.vogel@ec-rotonde.nl
06-51358264

Inspectie van het onderwijs
info@owinsp.nl

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld:
0800-8051 (gratis).

Meldpunt vertrouwensinspecteurs
0900-1113111 (lokaal tarief)

Leerplicht ambtenaar
078-7708090

Logopediepraktijk Vianen
Desiree Derksen
0347-320806

Fysiotherapiepraktijk Duin-Lobato
0347-373647
info@fysioduin-lobato.nl

Medewerker sociaal team gemeente Vijfheerenlanden
Annelien Lakerveld
088-5997000
a.lakerveld@vijfheerenlanden.nl
www.vijfheerenlanden.nl  


(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-51214613-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');