Home > PWS > ‘Samen werken aan kwaliteit in nieuwe tijden’

‘Samen werken aan kwaliteit in nieuwe tijden’ 

een nieuwe manier van werken

We staan aan de vooravond van een verandering in onze samenwerkingsstructuur. Onze school valt onder O2A5, het bestuur van 28 openbare basisscholen in de regio. Binnen ons bestuur neemt het aantal sterk leerlingen af. De afgelopen jaren is het aantal leerlingen van 3.700 naar 2.990 gedaald. En zal in 2017 zijn gedaald naar 2700 leerlingen. Dat heeft gevolgen voor onze manier van lesgeven en voor onze financiering. Om de kwaliteit van het onderwijs op peil te houden, en dat willen we natuurlijk, kan het niet anders dan sommige zaken herzien worden. Daarbij is het uitgangspunt: meer handen voor de klas en goed onderwijs. 

O2A5 wil zorgen dat alle leerlingen goed en volwaardig onderwijs blijven krijgen. Veranderen is een uitdaging maar biedt ook kansen. Kansen om daar waar kleine scholen en kleine klassen onder druk staan te zorgen voor optimale begeleiding van de leerlingen. O2A5 gaat veranderen. Dat kan niet anders, we gaan de zaken anders organiseren. Op zo’n manier dat elke leerling zo goed mogelijk onderwijs krijgt

In het beleidsplan ‘ Samen werken aan kwaliteit in nieuwe tijden’  leest u over de nieuwe vorm van samenwerken van onze scholen. Dat veranderen gaan we niet van de ene op de andere dag doen. Veranderingen kosten tijd. De belangrijkste verandering is dat we gaan werken in clusters. Uitgangspunt is om de huidige 28 onderwijslocaties met elk hun eigen team en directeur, te transformeren naar circa 5 onderwijsteams. Voor de indeling van de onderwijsteams zijn de volgende criteria gehanteerd: de geografische ligging, minimaal 3 en maximaal 6 locaties en heeft een onderwijsteam van drie scholen minimaal 250 leerlingen.

Scholen binnen een geografische regio gaan dus meer samenwerken en krijgen een gedeelde directie. Elke leerkracht maakt deel uit van een onderwijsteam. Het onderwijsteam is verantwoordelijk voor hoogwaardig onderwijs op alle de locaties binnen dit cluster. Binnen het onderwijsteam kan een leerkracht beter worden ingezet op basis van de eigen kwaliteiten. We willen zorgen dat alle specialisaties die we hebben in de scholen straks beschikbaar zijn voor alle leerlingen binnen O2A5. We zullen dus, meer dan nu, onze kennis en kunde met elkaar gaan delen.

Het doel is om per 1 augustus 2015 te gaan werken in onderwijsteams. Het complete beleidsstuk kunt u vinden op www.O2A5.nl

Informatiebrief

 

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-51214613-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');