Home > PWS > ‘Samen werken aan kwaliteit in nieuwe tijden’

'Samen werken aan kwaliteit in nieuwe tijden'

een nieuwe manier van werken

We staan aan de vooravond van een verandering in onze samenwerkingsstructuur. In het hele land hebben scholen te maken met krimp. De afgelopen jaren is het aantal leerlingen sterk gedaald en die daling zet nog door. Om de kwaliteit van het onderwijs op peil te houden, en dat willen we natuurlijk, kan het niet anders dan dat sommige zaken herzien worden. Daarbij is het uitgangspunt: meer handen voor de klas en goed onderwijs.

In het beleidsplan 'Samen werken aan kwaliteit in nieuwe tijden' leest u over de nieuwe vorm van samenwerken van onze scholen. Dat veranderen gaan we niet van de ene op de andere dag doen. Veranderingen kosten tijd. De belangrijkste verandering is dat we gaan werken in clusters. Uitgangspunt is om de huidige 28 onderwijslocaties met elk hun eigen team en directeur, te transformeren naar 5 onderwijsteams. Scholen binnen een geografische regio gaan dus meer samenwerken en krijgen een gedeelde directie. We willen zorgen dat alle specialisaties die we hebben in de scholen straks beschikbaar zijn voor alle leerlingen binnen O2A5. We zullen dus, meer dan nu, onze kennis en kunde met elkaar gaan delen.

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-51214613-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');