Home > PWS > Rooster tienminuten-gesprekken

Vandaag hebben alle leerlingen hun rapport mee naar huis gekregen. Volgende week hebben wij gesprekken met u. Hier kunt u het rooster bekijken:

rooster tienminuten-gesprekken

Omdat het de eerste gesprekken van dit schooljaar zijn, willen we deze gesprekken ook gebruiken om nader kennis te maken. We willen graag informatie uit wisselen over uw kind, de school- en thuissituatie en hoe uw kind de groep en de leerkracht ervaart.

Wilt u daarom vast nadenken over de volgende vragen?

  • Waarover wilt u de leerkracht iets vertellen?
  • Welke informatie wilt u van de leerkracht?
  • Waarover wilt u graag met de leerkracht een nieuwe afspraak maken?
(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-51214613-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');