Home > PWS > Plusklas

Het verheugt ons, dat we ook dit jaar weer met een plusklas kunnen starten. Dit schooljaar is er een plusklas voor de 3 openbare scholen uit de gemeente Zederik: obs de Springplank, obs Hendrik van Brederode en obs Prinses Wilhelmina En zal op de pWS plaatsvinden.Deze plusklas wordt begeleid door Trudy Frederiks en start op vrijdag 30 september van 9.00 tot 11.00 uur. Deze plusklas is ontwikkeld om de meer- en hoogbegaafde leerlingen (nog) meer uitdaging te kunnen bieden, naast de uitdaging in de groep.

We starten dit schooljaar met 1 groep. Deze groep zal bestaan uit ongeveer 10 leerlingen. Dat zijn dus 10 leerlingen van 3 scholen. Omdat er niet zoveel plaatsen zijn, hebben we een keuze gemaakt, welke leerlingen er wel in september gaan starten in de plusklas en welke kinderen er (nog) niet naar de plusklas gaan. Leerlingen die een IQ hebben van >130 hebben voorrang, daarna wordt gekeken naar overige begaafde leerlingen. De intern begeleider en de directeur zijn verantwoordelijk voor deze keuze en hebben besloten dat uw kind voor deze periode in aanmerking komt om deze eerste periode deel te nemen aan de plusgroep.
Na ongeveer 4 weken krijgt u als ouder(s) de uitnodiging om een (deel van de) ochtend mee te draaien in de plusgroep om te kijken en te ervaren hoe er gewerkt wordt in de plusgroep. Na 8 weken plusgroep is er een intern evaluatiemoment en voor de kerstvakantie wordt besloten welke leerlingen er na de kerstvakantie naar de plusgroep mogen.

 

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-51214613-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');