Home > Ouders > Vrijwillige ouderbijdrage

De kosten van het onderwijs worden in beginsel gedragen door de overheid.
Wanneer een school naast het gewone onderwijsprogramma extra activiteiten of voorzieningen aanbiedt, mag daarvoor aan de ouder(s)/verzorger(s) een vrijwillige financiële bijdrage worden gevraagd. Hierbij moet gedacht worden aan een schoolreis, een schoolkamp en festiviteiten. Aangegeven moet worden waaraan de vrijwillige  ouderbijdrage besteed wordt. Ouder(s)/verzorger(s) kunnen bepalen of ze de vrijwillige bijdrage in zijn geheel of in termijnen willen betalen. Een financiële bijdrage is geen voorwaarde tot toelating tot de school.

De vrijwillige ouderbijdrage wordt geheven door de oudervereniging. Tijdens de jaarlijkse ouderavond wordt de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage in samenspraak met de ouder(s)/verzorger(s) bepaald. In de jaarvergadering legt de oudervereniging financiële verantwoording af en kunnen ouder(s)/verzorger(s) invloed uitoefenen.
De vrijwillige bedragen voor dit schooljaar zijn:

Per kind:
het hele schooljaar minimaal  € 27,50
na de kerstvakantie minimaal € 13,75
na Pasen minimaal                 €  8,50

Vrijwillige bijdrage voor de schoolreis per kind:
groep 1 t/m 8   € 25,00
kamp groep 7/8  € 75,00


(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-51214613-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');