Home > Ouders > Nieuwe leerling

Toelatingsregels:
Driejarigen: Om als leerling tot de basisschool te worden toegelaten, moeten de kinderen de leeftijd van vier jaar hebben bereikt. Vanaf de leeftijd van drie jaar en tien maanden mogen de kinderen vijf dagdelen op de basisschool komen kijken. De meeste kinderen gaan al naar school als ze 4 jaar zijn. Leerlingen van 4 jaar vallen niet onder de leerplichtwet, ook niet wanneer ze zijn ingeschreven op een basisschool. Als een hele schooldag voor hen te lang is, kan daarvan worden afgeweken. Wij stellen het wel op prijs als u het meldt wanneer uw kind niet op school komt.

De leerplicht gaat in op de eerste dag van de maand, die volgt op de vijfde verjaardag van uw kind. Omdat het kan voorkomen dat de schoolweek voor de vijfjarige nog te vermoeiend is, kan de kleuter ten hoogste vijf uur per week thuis gehouden worden. Dit moet vanzelfsprekend wel tijdig aan de school worden doorgegeven. Bovengenoemde regelingen vervallen zodra een kind zes jaar is geworden!

U kunt een afspraak maken om een kijkje te komen nemen op onze school. Als u voor onze school heeft gekozen, vragen wij u als ouder een inschrijfformulier  in te vullen. Niet elk kind is hetzelfde. Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de ontwikkeling van uw kind, zal de leerkracht in het eerste halfjaar op huisbezoek komen.

De Peuterestafette
Binnen de gemeente Zederik wordt gewerkt met het overdrachtsformulier  ‘de peuterestafette’. Het overdrachtsformulier bevat belangrijke informatie over uw kind. Deze informatie wordt verstrekt door de peuterspeelzaalleidsters of de leidsters van het kinderdagverblijf. Uiteraard moeten ouder(s)/verzorger(s) toestemming geven aan de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf om deze informatie door te mogen geven aan de basisschool. Wij stellen het zeer op prijs ‘de Peuterestafette’ te ontvangen, omdat wij met deze gegevens uw kind een optimale begeleiding kunnen geven.

Beveiligingscode:
security code
Vul de beveiligingscode in:

Verzenden


(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-51214613-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');