Home > Onderwijs > Visie en missie

Missie

“EEN SCHOOL WAAR WE LEREN VAN EN MET ELKAAR”.

Ieder kind ontwikkelt, met de hulp van anderen, een zelfstandige leerattitude om zijn leerrendement te maximaliseren en zo beter te worden dan zichzelf.

Visie

MAATWERK
Leerlingen ontwikkelen aan de hand van een portfolio en stellen in overleg met de begeleidende leerkracht leerdoelen voor zichzelf. Het ontwikkelen van zelfvertrouwen en authenticiteit zorgt ervoor dat kinderen zelfbewust de wereld tegemoet treden, waarin ze steeds beter leren om te gaan met onzekerheden en lastige situaties kunnen hanteren. De basisvaardigheden als taal en rekenen worden excellent beheerst, maar we zijn zeker ook gericht op vaardigheden als eigenaarschap en verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leerproces, probleem en oplossingsgericht denken, kunnen samenwerken, waarde- en omgevingsbewust leven.

MAXIMALE UIT JEZELF HALEN
Onze school is een school waar alle kinderen, in een veilige en gezonde omgeving uitgedaagd worden om het beste uit zichzelf te halen. Kinderen kunnen zich daardoor ontwikkelen in een houding van zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag. De kinderen worden door professionals gestimuleerd om te groeien, te exploreren, te onderzoeken en te experimenteren. De kinderen worden uitgedaagd om ‘beter te worden dan zichzelf’ door telkens de lat een stukje hoger te leggen. Onze school is gericht op het halen van optimaal leerrendement gericht op toekomstgerichte vaardigheden die we nodig hebben in ons leven (lifetime skills).

MEER DAN LEREN ALLEEN
Wij zijn een school die het onderwijs ziet als een sleutel tot economische groei, welzijn en gezondheid. Wij richten ons onderwijs bewust op het creëren van maatschappelijke waarde op langere termijn. Onze school vindt contact met de omgeving van groot belang en betrekt stakeholders bij onze beleidsbepaling.

 


(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-51214613-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');