Home > Onderwijs > Levensbeschouwing

Als PWS vinden wij het belangrijk dat ieder kind weet welke levensbeschouwingen er zijn en hoe mensen hier mee omgaan. Dit doen we door er actief aandacht aan te schenken. Daarom geven wij les over de vijf belangrijkste wereldgodsdiensten: Hindoeïsme, Boeddhisme, Jodendom, Islam en Christendom. Tijdens deze lessen “geestelijke stromingen” worden de leerlingen van groep 7 en 8 geïnformeerd over de verschillende inzichten, zonder hen daarbij een bepaalde richting op te sturen. Daarbij leggen wij de nadruk op diversiteit en respect voor de verschillen in geloven.

Naast de reguliere lessen van de leerkracht zelf worden er ook gastlessen georganiseerd. Deze worden gecombineerd met excursies.

Als school, betrekken wij het dorp Lexmond in ons onderwijs. Zo ook bij de lessen geestelijke stromingen. Ieder jaar bezoeken wij de Nederlands Hervormde kerk of de Gereformeerde kerk. Deelname hieraan is verplicht omdat het deel uitmaakt van de lesstof.

Daarbij wordt in alle groepen aandacht geschonken aan vieringen met een godsdienstige achtergrond.

 

Binnen onze school krijgen de kinderen van groep 3 t/m 8 ook humanistisch vormingsonderwijs (HVO). HVO laat de kinderen diepgaander kennis maken met levensbeschouwing. Door HVO worden kinderen zich bewuster van zichzelf, ze leren welke waarden en normen ze in hun leven belangrijk vinden en wat het effect is van hun gedrag op anderen. Het vergroten van kennis en zelfbewustzijn hierin vergroot hun weerbaarheid in onze complexe wereld.

Voor 5 levensbeschouwelijke richtingen wordt hieraan in Nederland invulling gegeven:
• humanistische;
• protestants-christelijke;
• rooms-katholieke;
• islamitische;
• hindoeïstische.

HVO les wordt niet door onze eigen groepsleerkrachten verzorgd, maar door speciaal opgeleide vakdocenten van de betreffende HVO-organisatie.
De lessen vinden 1 x per week in schooltijd plaats en duren 3 kwartier. Er zijn voor u geen kosten aan deze lessen verbonden.

 


(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-51214613-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');