Home > Onderwijs > ICT

Volgens de PWS is ICT een middel om ons onderwijs te ondersteunen en de opbrengsten naar een hoger niveau te brengen. Leerkrachten en leerlingen gebruiken het om te leren, om te communiceren en informatie te verwerven. We zijn er van overtuigd dat dit het beste gaat door ICT-gebruik te integreren in het totale onderwijs. Hiervoor maken wij gebruik van tablets en laptops. Vanaf de kleutergroepen maken de kinderen hier al regelmatig gebruik van. Vanaf groep 3 maakt iedere leerling hier dagelijks gebruik van voor alle vakken.


(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-51214613-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');