Home > Onderwijs > Engels

Bij ons op school krijgen de kinderen vanaf groep 1 minimaal 1 uur per week Engels. Engels is de wereldtaal die noodzakelijk is voor je verdere ontwikkeling. Het is wetenschappelijk bewezen dat jonge kinderen al spelend veel sneller een tweede taal bij leren en dat dit ook nog eens ten goede komt aan de Nederlandse taal.

We maken in groep 1 t/m 4 gebruik van de lesmethode “Groove.me”. Groove.me is een complete lesmethode Engels waarbij popmuziek de basis is van alle lessen. In de lessen wordt de song, de artiest of de clip gebruikt om leerlingen Engels te leren, daarbij komen alle vaardigheden aan bod. De lessen beperken zich niet alleen tot de woorden uit de song, maar worden uitgebreid met woorden passend bij het thema van de les. De leerkracht gaat met deze lesmethode vooral aan de slag met de ontwikkeling van de Engelse woordenschat en het Engels spreken. Vanaf groep 5 wordt er ook gewerkt met de methode “Groove.me”. De kinderen ontwikkelen nu naast de woordenschat en spreekvaardigheid ook lees- en schrijfvaardigheid in de Engelse taal.

De leerlingen in de bovenbouw hebben sinds enige jaren contact met een school in Nepal waar ze in het Engels mee communiceren via brieven en e-mail. Ook worden in de bovenbouw projecten gedaan waarbij de voertaal en schrijftaal Engels is. Ook zijn de leerkrachten en directie actief in het onderhouden van internationale contacten met andere scholen.


(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-51214613-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');