Home > PWS > Groep 5/6 geeft een concert op 4 juli 2016

Aan de ouders / verzorgers van de kinderen uit groep 5/6,

Sinds april maakt/maken uw zoon(s) en/of dochter(s) deel uit van de door muziekvereniging Euphonia georganiseerde blazersklas onder leiding van de muziekdocent en dirigent Henk den Uyl. De afgelopen maanden hebben de leerlingen vol enthousiasme kennis gemaakt met diverse blaasinstrumenten en hebben zij hun eerste liedjes leren spelen.

Afsluitend concert maandag 4 juli 2016

We sluiten de muzieklessen op gepaste wijze af door de leerlingen deel te laten nemen aan een concert dat in samenwerking met muziekvereniging Euphonia zal plaatsvinden op maandag 4 juli aanstaande in Dorpshuis De Linde. Het concert start om 19:30 uur en zal rond 21:00 uur eindigen met wat te drinken en wat lekkers voor de kinderen. De leerlingen van de blazersklas worden om 19:00 uur in Dorpshuis De Linde verwacht zodat het concert op tijd kan beginnen. Wij hopen uiteraard dat u komt luisteren!

Instrument inleveren

Aangezien het concert de afsluiting is van de muzieklessen zullen de muziekinstrumenten (inclusief mondstuk) en de lessenaars op die avond na afloop moeten worden ingeleverd. Voor zover er gebreken zijn ontstaan aan de instrumenten en/of lessenaars verzoeken wij u vriendelijk dit kenbaar te maken. De kinderen die muzieklessen willen blijven volgen, krijgen zo spoedig mogelijk hun instrument.

Blijf muziek maken!

Uiteraard is het mogelijk om na de blazersklas muziekles te blijven volgen en kan uw kind lid worden van muziekvereniging Euphonia. Jeugdleden zijn van harte welkom!

Instapcursus

Het is mogelijk om vanaf na de zomervakantie deel te nemen aan onze instapcursus. Dit zijn wederom 10 lessen, voor een gereduceerd tarief van € 7,00 per les. Afhankelijk van de aanmeldingen krijgen de kinderen individueel of in kleine groepjes les. De instapcursus voor de blaasinstrumenten wordt gegeven door Henk den Uyl (koper) en Simone Bommeljé (saxofoon) in de Ichthuskerk in Meerkerk. Voor drumles zal gekeken worden welke mogelijkheden er zijn, hiervoor wordt geen “vaste” instapcursus aangeboden.

Instrumentkeuze

Het is mogelijk om in plaats van de instrumenten die gebruikt zijn in de blazersklas voor een ander instrument te kiezen, zoals saxofoon, hoorn of drums. De blaasinstrumenten worden in bruikleen aan leerlingen verstrekt. Een drumstel dient zelf te worden aangeschaft.

Lidmaatschap Euphonia

Als uw zoon of dochter door gaat met de instapcursus dan wordt hij/zij lid van Euphonia. Dit is voornamelijk vanwege het instrument dat hij/zij in bruikleen krijgt. Er hoeft echter nog geen contributie betaald te worden en het lidmaatschap kan opgezegd worden per het einde van de instapcursus, mocht hij/zij besluiten om dan niet verder gaan.

Doorgaan na de instapcursus

Mocht uw kind besluiten om ook na de instapcursus door te gaan met muziekles, dan volgt hij/zij de rest van onze jeugdopleiding en dient er contributie betaald te worden. Alle gegevens hierover ontvangt u op het moment dat uw kind deel gaat nemen aan de instapcursus en zich inschrijft als lid van Euphonia.

Voor meer informatie en inschrijfformulieren kunt u op de afsluitende avond terecht bij Henk den Uyl, Arno Overbeek (voorzitter van de jeugdcommissie van Euphonia) of het bestuur van muziekvereniging Euphonia. Ook kunt u per e-mail contact opnemen via: jeugd@muziekverenigingeuphonia.nl

Het inschrijfformulier kunt u ook hier downloaden:  Informatie lidmaatschap en inschrijfformulier

Met vriendelijke groeten,

PWS Lexmond en de jeugdcommissie van Muziekvereniging Euphonia Meerkerk

logo euphonia

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-51214613-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');