Home > PWS > Even voorstellen…

Graag stel ik mij verkiesbaar voor de Medezeggenschapsraad (MR) van de PWS. De reden hiervoor is dat ik het als vader van drie kinderen op de school (Ties, Lise, Siem) belangrijk vind een bijdrage te leveren aan een goed functionerende school voor (o.a. mijn) kinderen. Ik verwacht met mijn kennis en ervaring een positieve invloed te kunnen hebben op de te nemen beslissingen en de te geven adviezen over allerhande onderwerpen die aan de MR worden voorgelegd. 
Ik kijk uit naar een prettige samenwerking met de overige MR-leden teneinde gezamenlijk te werken aan een school waar kinderen met veel plezier komen en ouders hun kinderen met een goed gevoel naar toe brengen.
Ik beschouw de PWS op dit moment al als een school waar kwalitatief hoogwaardig basisonderwijs wordt verzorgd, met veel persoonlijke aandacht, en maatwerk onderwijs waar mogelijk. Ik hoop dat dit mede door mijn bijdrage in de toekomst zo blijft en verder wordt verbeterd.

Marcel van Wersch

 

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-51214613-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');