Home > PWS > Even voorstellen…

Mireille stelt zich kandidaat voor de oudergeleding van de MR.

Ik wil mij het komende jaar graag inzetten als ouder in de MR. Op dit moment heb ik twee dochters die elke dag met veel plezier naar school gaan. En over een jaar komt daar nog een klein jongetje bij. Ik vind het belangrijk dat de fijne sfeer waar de school om bekend staat ook voor de toekomst behouden blijft.
Afgelopen jaar is er in de organisatie van 02a5 het een en ander veranderd. Het is onder andere mijn taak als ouder om in de gaten te houden dat deze wijzigingen niet ten koste gaan van de kwaliteit en de open cultuur binnen onze school. Ook wil ik ervoor zorgen dat de PWS de voortrekkersrol binnen dit samenwerkingsverband behoudt. Vandaar mijn aanmelding voor de medezeggenschapsraad. 

Hartelijke groet, Mireille van Eck – van Ark

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-51214613-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');