Home > School > Adressen

Schooladres:
Prinses Wilhelminaschool
Gregoriuslaan 42
4128 SZ Lexmond
0347-341499

Bestuur:
Stichting O2A5
Dam 1
4241 BL Arkel
0183-566690
info@o2a5.nl

Algemeen directeur: Bert van der Lee

Clusterdirectie Vianen/Zederik:
Denice Hopkoper
dhopkoper@o2a5.nl

Team:
Marjan Baarda mbaarda@o2a5.nl, tevens vertrouwenspersoon. 
Ricardo Boers rboers@o2a5.nl
Nathalie Brocken nbrocken@o2a5.nl
Dorine Koenen dkoenen@o2a5.nl
Sigrid van der Lee svanderlee@o2a5.nl
Floor Nowé fnowe@o2a5.nl , tevens locatiecoördinator en schoolcontactpersoon.
Maureen Schellaars mschellaars@o2a5.nl
Lotte Smeets: lsmeets@o2a5.nl

Administratie:
Annette van de Giessen avandegiessen@o2a5.nl

Overblijfcoördinator:
Annette van de Giessen avandegiessen@o2a5.nl

Medezeggenschapsraad:
Vincent Baars
Marcel van Wersch
Dorine Koenen
Floor Nowé
mrpwslexmond@o2a5.nl 
(uw mail wordt ontvangen door Marcel van Wersch en Vincent Baars)

Cluster Medezeggenschapsraad:
Floor Nowé

A-team (ouderraad):
Willemijn Plieger (voorzitter)
Ester Mantel (penningmeester)
Janette Beerthuizen (secretaris)
Linda Holst
Angelique Tergouw
Lisa Tuinier
Melissa Tuinier
Henriëtte Wingelaar
Marjan Baarda (vanuit het PWS team)
ateampws@o2a5.nl

Website:
Annette van de Giessen

Dienstverlening:
GGD regio Utrecht

Doktersassistente:
Carla van Bemmel 
cvanbemmel@ggdru.nl

Jeugdverpleegkundige:
Eveline Baltus
ebaltus@ggdru.nl

Vertrouwenspersoon:
Via bestuursbureau O2A5   
0183-566690

Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO)
Blekerstraat 20
Postbus 10241
1301 AE Almere 
0800-5010

Samenwerkingsverband De Driegang, EC Rotonde
Dr Hiemstralaan 77
4205 KK Gorinchem
0183-624915
06-51358264
p.vogel@ec-rotonde.nl

Inspectie van het onderwijs
info@owinsp.nl

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld:
0800-8051 (gratis).

Meldpunt vertrouwensinspecteurs
0900-1113111 (lokaal tarief)

Leerplicht ambtenaar
078-7708090

Logopediepraktijk Vianen
Desiree Derksen
0347-320806

Fysiotherapiepraktijk Duin-Lobato
0347-373647
info@fysioduin-lobato.nl

Cesartherapie Lijf en Leven
Ursulinenhof 1
4133DA Vianen
0347-769019

Medewerker sociaal team gemeente Vijfheerenlanden
Annelien Lakerveld
088-5997000
a.lakerveld@vijfheerenlanden.nl
www.vijfheerenlanden.nl