Home > School > Adressen

Schooladres:
Prinses Wilhelminaschool
Gregoriuslaan 42
4128 SZ Lexmond
0347-341499

Bestuur:
Stichting O2A5
Dam 1
4241 BL Arkel
0183-566690
info@o2a5.nl

Algemeen directeur: Bert van der Lee

Team:
Eindverantwoordelijke clusterdirecteur Vianen/Zederik:
Frank Balk
06-26279357
directie@pwslexmond.nl
Vianenzederik@o2a5.nl

Groepsleerkrachten:
Cocky Beths cocky@pwslexmond.nl tevens contactpersoon i.v.m. klachten
Nathalie Brocken nathalie@pwslexmond.nl
Floor Nowé floor@pwslexmond.nl
Martine Selhorst martine@pwslexmond.nl
Rémon Struijke remon@pwslexmond.nl
Marcel Veldhuizen  marcel@pwslexmond.nl
Vincent Vulperhorst vincent@pwslexmond.nl

Administratie:
Annette van der Klugt annette@pwslexmond.nl

Overblijfcoördinator:
Annette van der Klugt annette@pwslexmond.nl

Medezeggenschapsraad:
Mireille van Ark
Marcel van Wersch
Vincent Vulperhorst
mr@pwslexmond.nl

Cluster Medezeggenschapsraad:
Vincent Vulperhorst

A-team (ouderraad):
Barbara v/d Boom (voorzitter)
Marja de Bruijn
Anouschka Burggraaf
Mirella Burggraaf
Esther Dassen
Esther Delpeut
Sonja v/d Eijk
Carina van Ooijen
Anja van Putten (penningmeester)
ateam@pwslexmond.nl

PR/Marketing:
Mireille van Ark
Martine Asmus
Frank Balk
Annette van der Klugt
Ankie Lenders
Eline Smits
Charlotte Solleveld
Rémon Struijke

Website:
Martine Asmus
Frank Balk
Annette van der Klugt
Rémon Struijke
website@pwslexmond.nl

Dienstverlening:
Schoolarts
De heer P.J.G.A.M. van Eeden
Arkelsedijk 24
4206 AC Gorinchem
0183-646363

Vertrouwenspersoon:
Via bestuursbureau O2A5
0183-566690

Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO)
Blekerstraat 20
Postbus 10241
1301 AE Almere
0800-5010

CED
Leerlingbegeleider en Systeembegeleider
Mevrouw W. Boeter
Groenmarkt 3
4200 AH Gorinchem
0183-356140

PCL (samenwerkingsverband 41-07)
Postbus 118
4200 AC Gorinchem
0183-624915

Inspectie van het onderwijs
info@owinsp.nl

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld:
0800-8051 (gratis).

Meldpunt vertrouwensinspecteurs
0900-1113111 (lokaal tarief)

Leerplicht & Voortijdig Schoolverlaten
Postbus 166
3300 AD Dordrecht
blvs-zhz@dienstgezondheidjeugd.nl
078-7708500

Logopediepraktijk Vianen
Desiree Derksen
0347-320806

Fysiotherapiepraktijk Duin-Lobato
Vivienne Duin-Lobato
0347-373647
info@fysioduin-lobato.nl

Orthopedagogiek
CED
Leonie van de Lavoir
010-4071599

Cesartherapie Vianen
Agnita Vernooij
0347-373952
oefentherapievianen@gmail.com

Rivas
www.rivas.nl
Maatschappelijk werk / Opvoedkundige
Annelien Lakerveld
Patty de Koster
0900-8440