Home > School > Adressen

Schooladres:
Prinses Wilhelminaschool
Gregoriuslaan 42
4128 SZ Lexmond
0347-341499

Bestuur:
Stichting O2A5
Dam 1
4241 BL Arkel
0183-566690
info@o2a5.nl

Algemeen directeur: Bert van der Lee

Clusterdirectie Vianen/Zederik:
Frank Balk
06-26279357
Vianenzederik@o2a5.nl

Team:
Marjan Baarda mbaarda@o2a5.nl tevens contactpersoon i.v.m. klachten
Gertrude Breevaart gbreevaart@o2a5.nl
Nathalie Brocken nbrocken@o2a5.nl
Dorine Koenen dkoenen@o2a5.nl
Floor Nowé fnowe@o2a5.nl
Maureen Schellaars mschellaars@o2a5.nl
Martine Selhorst mselhorst@o2a5.nl
Lotte Smeets: lsmeets@o2a5.nl
Vincent Vulperhorst vvulperhorst@o2a5.nl

Administratie:
Annette van der Klugt avandegiessen@o2a5.nl
Natascha van Elburg nvanelburg@o2a5.nl

Overblijfcoördinator:
Annette van de Giessen avandegiessen@o2a5.nl

Medezeggenschapsraad:
Mireille van Ark
Dorine Koenen
Marcel van Wersch
Vincent Vulperhorst
mr@pwslexmond.nl

Cluster Medezeggenschapsraad:
Vincent Vulperhorst

A-team (ouderraad):
Madelon Romijn (voorzitter)
Barbara van den Boom
Willemijn Plieger
Manon van der Dussen
Henriëtte Wingelaar
Elin Tump
Ellen Baars (penningmeester)
Lisa Tuinier
Angelique Tergouw
Jeanet Beerthuizen
Ester Mantel
Melissa Tuinier Baart
Floor Nowé (vanuit het team)
ateam@pwslexmond.nl
   

PR/Marketing:
Mireille van Ark
Frank Balk
Ankie Lenders
Vincent Vulperhorst

Website:
Annette van de Giessen
Vincent Vulperhorst
website@pwslexmond.nl

Dienstverlening:
Schoolarts 
De heer P.J.G.A.M. van Eeden
Arkelsedijk 24 
4206 AC Gorinchem 
0183-646363

Vertrouwenspersoon
Via bestuursbureau O2A5   
0183-566690

Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO)
Blekerstraat 20
Postbus 10241
1301 AE Almere 
0800-5010

Samenwerkingsverband De Driegang, EC Rotonde
Dr Hiemstralaan 77
4205 KK Gorinchem
0183-624915
06-51358264
p.vogel@ec-rotonde.nl

Inspectie van het onderwijs
info@owinsp.nl

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld:
0800-8051 (gratis).

Meldpunt vertrouwensinspecteurs
0900-1113111 (lokaal tarief)

Leerplicht ambtenaar
078-7708090

Logopediepraktijk Vianen
Desiree Derksen
0347-320806
   
Fysiotherapiepraktijk Duin-Lobato
0347-373647
info@fysioduin-lobato.nl
   
Cesartherapie Lijf en Leven
Ursulinenhof 1
4133DA Vianen
0347-769019

Sociaal team Zederik
0800-5016
Buiten kantooruren: 088-1237070

Maatschappelijk werk / Opvoedkundige
Annelien Lakerveld 06-20953085
a.lakerveld@zederik.nl

Gedragswetenschapper
Rebecca de Wit- van Huissteden
r.de.wit@zederik.nl