Home > School > Adressen

Schooladres:
Prinses Wilhelminaschool
Gregoriuslaan 42
4128 SZ Lexmond
0347-341499

Bestuur:
Stichting O2A5
Dam 1
4241 BL Arkel
0183-566690
info@o2a5.nl

Algemeen directeur: Bert van der Lee

Clusterdirectie Vianen/Zederik:
Frank Balk
06-26279357
Vianenzederik@o2a5.nl

Team:
Cocky Beths cbeths@o2a5.nl tevens contactpersoon i.v.m. klachten
Nathalie Brocken nbrocken@o2a5.nl
Floor Nowé fnowe@o2a5.nl
Martine Selhorst mselhorst@o2a5.nl
Lotte Smeets: lsmeets@o2a5.nl
Rémon Struijke rstruijke@o2a5.nl
Vincent Vulperhorst vvulperhorst@o2a5.nl

Administratie:
Annette van der Klugt avandegiessen@o2a5.nl
Natasha van Elburg nvanelburg@o2a5.nl

Overblijfcoördinator:
Annette van der Klugt avandegiessen@o2a5.nl

Medezeggenschapsraad:
Mireille van Ark
Martine Selhorst
Marcel van Wersch
Vincent Vulperhorst
mr@pwslexmond.nl

Cluster Medezeggenschapsraad:
Vincent Vulperhorst

A-team (ouderraad):
Barbara van den Boom (voorzitter)
Marja de Bruyn
Christa van Dijk
Lisa Tuinier
Angelique Tergouw
Jeanet Beerthuizen
Nancy Kooyman (penningmeester)
Ester Mantel
Carina van Ooijen
Melissa Tuinier Baart
Floor Nowé (vanuit het team)
ateam@pwslexmond.nl
   

PR/Marketing:
Mireille van Ark
Martine Asmus
Frank Balk
Ankie Lenders
Rémon Struijke

Website:
Martine Asmus
Frank Balk
Rémon Struijke
website@pwslexmond.nl

Dienstverlening:
Schoolarts 
De heer P.J.G.A.M. van Eeden
Arkelsedijk 24 
4206 AC Gorinchem 
0183-646363

Vertrouwenspersoon
Via bestuursbureau O2A5   
0183-566690

Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO)
Blekerstraat 20
Postbus 10241
1301 AE Almere 
0800-5010

Samenwerkingsverband De Driegang, EC Rotonde
Dr Hiemstralaan 77
4205 KK Gorinchem
0183-624915
06-51358264
p.vogel@ec-rotonde.nl

Inspectie van het onderwijs
info@owinsp.nl

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld:
0800-8051 (gratis).

Meldpunt vertrouwensinspecteurs
0900-1113111 (lokaal tarief)

Leerplicht ambtenaar
078-7708090

Logopediepraktijk Vianen
Desiree Derksen
0347-320806
   
Fysiotherapiepraktijk Duin-Lobato
0347-373647
info@fysioduin-lobato.nl
   
Cesartherapie Lijf en Leven
Ursulinenhof 1
4133DA Vianen
0347-769019

Sociaal team Zederik
0800-5016
Buiten kantooruren: 088-1237070

Maatschappelijk werk / Opvoedkundige
Annelien Lakerveld 06-20953085
a.lakerveld@zederik.nl

Gedragswetenschapper
Rebecca de Wit- van Huissteden
r.de.wit@zederik.nl