Home > School > Adressen

Schooladres:
Prinses Wilhelminaschool
Gregoriuslaan 42
4128 SZ Lexmond
0347-341499

Bestuur:
Stichting O2A5
Dam 1
4241 BL Arkel
0183-566690
info@o2a5.nl

Algemeen directeur: Bert van der Lee

Clusterdirectie Vianen/Zederik:
Denice Hopkoper
dhopkoper@o2a5.nl

Team:
Marjan Baarda mbaarda@o2a5.nl 
Ricardo Boers rboers@o2a5.nl
Nathalie Brocken nbrocken@o2a5.nl, tevens schoolcontactpersoon.
Dorine Koenen dkoenen@o2a5.nl
Sigrid van der Lee svanderlee@o2a5.nl
Floor Nowé fnowe@o2a5.nl tevens locatie coördinator 
Maureen Schellaars mschellaars@o2a5.nl
Lotte Smeets: lsmeets@o2a5.nl

Administratie:
Annette van de Giessen avandegiessen@o2a5.nl

Overblijfcoördinator:
Annette van de Giessen avandegiessen@o2a5.nl

Medezeggenschapsraad:
Vincent Baars
Marcel van Wersch
Dorine Koenen
Floor Nowé
mr@pwslexmond.nl

Cluster Medezeggenschapsraad:

A-team (ouderraad):
Madelon Romijn (voorzitter)
Willemijn Plieger (penningmeester)
Henriëtte Wingelaar
Lisa Tuinier
Angelique Tergouw
Jeanette Beerthuizen
Ester Mantel
Melissa Tuinier Baart
Floor Nowé (vanuit het team)
ateam@pwslexmond.nl
   

PR/Marketing:
Mireille van Ark
Frank Balk
Ankie Lenders

Website:
Annette van de Giessen
website@pwslexmond.nl

Dienstverlening:
Schoolarts 

Assistente jeugdgezondheidszorg
Linda Noothout
LNoothout@ggdru.nl

Vertrouwenspersoon
Via bestuursbureau O2A5   
0183-566690

Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO)
Blekerstraat 20
Postbus 10241
1301 AE Almere 
0800-5010

Samenwerkingsverband De Driegang, EC Rotonde
Dr Hiemstralaan 77
4205 KK Gorinchem
0183-624915
06-51358264
p.vogel@ec-rotonde.nl

Inspectie van het onderwijs
info@owinsp.nl

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld:
0800-8051 (gratis).

Meldpunt vertrouwensinspecteurs
0900-1113111 (lokaal tarief)

Leerplicht ambtenaar
078-7708090

Logopediepraktijk Vianen
Desiree Derksen
0347-320806
   
Fysiotherapiepraktijk Duin-Lobato
0347-373647
info@fysioduin-lobato.nl
   
Cesartherapie Lijf en Leven
Ursulinenhof 1
4133DA Vianen
0347-769019

Sociaal team Zederik
0800-5016
Buiten kantooruren: 088-1237070

Maatschappelijk werk / Opvoedkundige
Annelien Lakerveld 06-20953085
a.lakerveld@zederik.nl

Gedragswetenschapper
Rebecca de Wit- van Huissteden
r.de.wit@zederik.nl