Home > School > Bestuur

O2A5 is de stichting voor Openbaar primair Onderwijs in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. O2A5 bestuurt het openbaar basisonderwijs bij 25 openbare scholen en 1 algemeen bijzondere school. 240 bevlogen professionals verzorgen het onderwijs voor ruim 2800 leerlingen.
We bundelen de afzonderlijke krachten van elke school. Zo kunnen we van elkaar leren en elkaar versterken. Daarmee creëren we een belangrijke meerwaarde voor het onderwijs op onze scholen. Samen staan we sterk om het openbaar basisonderwijs voor ieder kind toegankelijk te maken en tillen we het onderwijs naar een hoog niveau. Met diversiteit en kwaliteit bereiden we de kinderen voor op een eigen plek in een samenleving vol verschillende meningen, waarden en gebruiken.

De O2A5 scholen hebben een algemeen bestuur vanuit Arkel. Daarnaast zijn de basisscholen op geografische gronden ingedeeld in vijf onderwijsteams, ieder met een eigen clusterdirectie.
– Giessenlanden
– Molenlanden
– Vijfheerenlanden
– West Betuwe

Stichting O2A5
Dam 1
4241 BL Arkel
0183-566690
www.o2a5.nl

o2a5