Home > Opvang > Tussenschoolse opvang

Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het overblijven op school. Bij ons op school wordt dit door een groep overblijfouders geregeld. Er is een coördinator die er samen met de directeur en een lid van de medezeggenschapsraad voor zorgt dat het overblijven volgens onze regels verloopt.

Regels en afspraken:
• De overblijftijd is van 12.00 uur tot 12.50 uur.
• Er wordt gezamenlijk gegeten.
• Het eten en drinken wordt zelf meegebracht.
• De ouder(s)/verzorger(s) of het kind zelf meldt voor schooltijd aan de groepsleerkracht dat het kind overblijft. Bij de kleuters moeten de ouder(s)/verzorger(s) dit in het overblijfschrift schrijven.

U kunt een overblijfabonnement nemen voor het hele schooljaar. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u hiervoor een inschrijfformulier. Wanneer uw kind niet structureel overblijft kunt u een overblijfkaart aanschaffen. Overblijfkaarten kunt u kopen bij Annette van de Giessen. Overblijfkaarten blijven geldig tot het laatste kind van school gaat. De kinderen zijn ook tijdens het overblijven verzekerd. De kinderen mogen als het weer dit toelaat, onder toezicht op het plein spelen. Gedurende deze tijd hebben de toezichthoudende ouders de verantwoordelijkheid voor de gang van zaken.

Vanaf schooljaar 2020-2021 starten wij met de gehele brede school een continurooster.

De schooltijden worden als volgt:
Groepen 1 en 2 : ma t/m do 8.30 – 14.15 uur en op vrijdag vrij.
Groepen 3 t/m 8: ma t/m vrij 8.30 – 14.15 uur.

 

Inschrijfformulier overblijven 2019-2020

Overblijfboekje 2019-2020