Home > Onderwijs > Engels

Wij zijn een officiële "Early Bird School". Dat betekent dat ons onderwijs in de Engelse taal van een zeer hoog niveau is. De organisatie "Early Bird" heeft ons deze certificering toegekend. Om deze certificiering te behouden wordt ons totale Engelse onderwijs regelmatig door hen gescreend.

early-birdearly-bird2

 

Bij ons op school krijgen de kinderen vanaf groep 1 minimaal 1 uur per week Engels. Engels is de wereldtaal die noodzakelijk is voor je verdere ontwikkeling. Het is wetenschappelijk bewezen dat jonge kinderen al spelend veel sneller een tweede taal bij leren en dat dit ook nog eens ten goede komt aan de Nederlandse taal.

We maken in groep 1 t/m 4 gebruik van de lesmethode “iPockets”. De leerkracht gaat met deze digitale lesmethode vooral aan de slag met de ontwikkeling van de Engelse woordenschat en het Engels spreken. Vanaf groep 5 wordt er gewerkt met de methode “Big English”. Deze methode sluit naadloos aan op “iPockets”; de kinderen ontwikkelen nu naast de woordenschat en spreekvaardigheid ook lees- en schrijfvaardigheid in de Engelse taal.

De leerlingen in de bovenbouw hebben sinds enige jaren contact met een school in Nepal waar ze in het Engels mee communiceren via brieven en e-mail. Ook worden in de bovenbouw projecten gedaan waarbij de voertaal en schrijftaal Engels is. Ook zijn de leerkrachten en directie actief in het onderhouden van internationale contacten met andere scholen.

Onze leerkrachten worden regelmatig ondersteund en bijgeschoold door de organisatie “Early Bird” om zo ons Engelse taalonderwijs op een hoog niveau te houden en ook de actualiteit in de Engelse lessen te brengen.