Home > Onderbouw


Welkom in groep 1 , 2, 3 en 4!

Het lokaal van groep 1 en 2 bestaat uit gezellige hoeken en kasten met uitnodigende spellen en puzzels. Wij creëren een veilige en vertrouwde omgeving waarin de kleuter uitgedaagd wordt om goed te spelen en te leren.

We werken altijd met een thema, zodat de verhalen, liedjes en het huiswerk bij elkaar aansluiten. Dit zorgt ervoor dat het thema bij de kinderen gaat leven en het structuur biedt.

Op maandag, dinsdag en woensdag werkt juf Cocky, op donderdag juf Nathalie.
Op maandag en dinsdag komt stagiair Yoeri groep 1/2 versterken.  

Handig om te weten:

Groep 1 en 2:
•Jassen in de luizenzak met pasfoto aan de kapstok bij de naam.
•Tassen en gymspullen in de blauwe bakken.
•Overblijfschrift ligt op de ronde tafel in de hal.
•Alle kinderen gaan bij aanvang in de kring op de stoel met hun naam zitten.U kunt uw kind eventueel een boekje voorlezen of wat doorgeven aan de juf.
•Laatste donderdag van de maand is er speelgoedmiddag, uw kind  mag iets van thuis meenemen om mee te spelen.
•Een foto op de hulpjeskaart vertelt uw kind wanneer hij/zij aan de beurt is om naast de juf te zitten.
•Op het bord achter in de klas hangt een kalender voor de verjaardagen van de ouders, wij (proberen) te zorgen voor een tekening!
•Kinderen mogen opgehaald worden in de hal, graag even doorgeven wanneer uw kind door iemand anders opgehaald wordt.
 

Wist u dat….
–    Wij u van harte uitnodigen op de informatieavond op donderdag 8 september?
–    Het eerste thema van dit jaar is natuurlijk trouwen! Juf Floor en Jasper trouwen op vrijdag 2 september.
–    5 september starten we met het thema: een nieuw schooljaar.
–    Er kinderen van groep 2 al met Muiswerk (rekenen op niveau) en Rekentuin gestart zijn. Dit kunnen zij ook thuis doen?
 

Groep 3/4:
Groep 3/4 telt dit schooljaar 24 leerlingen. Juf Nicoline staat maandag, donderdag en vrijdag voor de groep en meester Marcel dinsdag en woensdag. Ook zijn er dit jaar weer een aantal onderwijsassistenten die ons team komen versterken: juf Marcellea en juf Mieke.

Het is heel prettig als ouders voor schooltijd even in de klas komen. Kinderen vinden het heel leuk om te laten zien wat ze allemaal geleerd hebben. En er kan kort informatie worden uitgewisseld tussen ouder en leerkracht. Dat houdt de lijntjes kort en werkt heel prettig. Iedere morgen werken we aan lezen, rekenen, taal, spelling, schrijven en Engels. ’s Middags staat Topondernemers, Leefstijl, drama, tekenen, muziek, handvaardigheid en gym op het programma.

Wist u dat….
– Alle leerlingen in groep 3/4 op een iPad werken?
– De kinderen uit groep 3/4 nu ook Muiswerk (rekenen op niveau) thuis kunnen doen op de iPad?
– Groep 4 spelling op de iPad maakt en dit eventueel thuis af kan maken?
– De leerlingen zelfstandig werken aan een dagtaak? Deze staat op een weekplanning. Naast opdrachten die door elke leerling gemaakt worden, staat er ook taak- en keuzewerk op de planning. Hierdoor werkt ieder kind op zijn of haar niveau en kan zelfstandig doorwerken.

Lezen:
Elke morgen beginnen na het kringgesprek met lezen. Groep 4 is gestart met de methode Strategisch Lezen en Spellen (SLS). Deze methode is ontwikkeld door leesspecialist Jacques Hoek, een schoolbegeleider met 25 jaar ervaring. Deze methode is een nieuwe manier om kinderen te leren lezen en helpen met leesproblemen.
In groep 3 volgen we de methode  Veilig Leren Lezen. Aanvankelijk lezen, taal en spelling in een. Op de site: www.veiliglerenlezen.nl is meer informatie te vinden. Ook zijn er praktische tips te vinden voor ouders.

Rekenen:
We werken met de methode Wereld in Getallen. Daarnaast staat de digitale methode Muiswerk en Rekentuin op de weektaak. De leerlingen kunnen zo op eigen niveau werken op de iPad.
Groep 4 werkt ook nog hard om de tafels van 1 t/m 10 onder de knie te krijgen. Tafelgym helpt daar enorm bij. Niet alleen moeten de tafels worden opgezegd, maar ook moeten de sommen door elkaar worden beheerst voor het tafeldiploma. Fijn als er thuis geholpen wordt.

Taal  en spelling:
Groep 4 werkt daarnaast aan taal en spelling. Spelling in Beeld is een digatale methode en gebeurt op de iPad. Taal in Beeld is een methode met boek en schrift, zodat ook het schrijven wordt geoefend.

Schrijven:
In groep 3 wordt nu geoefend met het schrijven van de cijfers en in groep 4 oefenen we het aanelkaar schrift.

Engels:
Na het thema: “The Zoo” en “The weather” zijn we nu “In town”. We praten, zingen, doen spelletjes, spelen toneel en knutselen: alles zoveel mogelijk in het Engels. Ask them all about it!
 
Topondernemers:
We werken nu aan het thema: “Hier woon ik.” Ervaren wat je proeft, over hoge en lage tonen en lessen over: de spin, de post, verschillen in huizen, afvalverwerking en verkeer.