Home > MR

De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) verplicht elke basisschool om een Medezeggenschapsraad (MR) te hebben. De MR bestaat uit ouders (oudergeleding) en personeel (personeelsgeleding) van de PWS. Hierdoor kunnen zowel ouders als personeel meedenken en meebeslissen over het beleid van de school. Dit gebeurt door advies- en instemmingsrecht. De onderwerpen die binnen het beleid vallen zijn heel divers. Voorbeelden hiervan zijn het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs, voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden.

Momenteel bestaat de oudergeleding uit Marcel van Wersch (vader van Ties, Lise, Siem) en Vincent Baars (vader van Sofie en Saar) en de personeelsgeleding uit Floor Nowé (leerkracht groep 3/4) en Dorine Koenen (leerkracht groep 5/6). De MR vertegenwoordigt de ouders, leerlingen en personeelsleden van de PWS. Wij horen daarom graag van jullie!

Omdat de PWS is aangesloten bij de stichting O2A5, is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De taak van de GMR is om naar het algemene beleid van O2A5 te kijken.

De organisatie van de medezeggenschap is vastgelegd in een medezeggenschapsstatuut.
Zo zijn er door de stichting O2A5, reglementen voor de hierboven genoemde raden, na inspraak, vastgelegd. Deze zijn hier terug te vinden.

Vergaderdata 2019-2020:
Maandag 30 september 2019 – MR
Maandag 25 november 2019 – CMR/MR
Maandag 27 januari 2020 – MR
Maandag 23 maart 2020 – CMR/MR
Maandag 8 juni 2020 – CMR/MR
Maandag 6 juli 2020 – MR

Vergaderlocatie:
IKC Werelds in Vianen (Voorheen De Wiekslag).

Notulen 2019-2020:

Notulen CMR/MR – 25 november 2019
Notulen MR – 27 januari 2020