Home > MR

De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) verplicht elke basisschool om een Medezeggenschapsraad (MR) te hebben. De MR bestaat uit ouders (oudergeleding) en personeel (personeelsgeleding) van de PWS. Hierdoor kunnen zowel ouders als personeel meedenken en meebeslissen over het beleid van de school. Dit gebeurt door advies- en instemmingsrecht. De onderwerpen die binnen het beleid vallen zijn heel divers. Voorbeelden hiervan zijn het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs, voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden.

Momenteel bestaat de oudergeleding uit Marcel van Wersch (vader van Ties, Lise, Siem), Mireille van Ark (moeder van Josephine, Emma en Naud) en de personeelsgeleding uit Nathalie Brocken- Braam (groep 5 t/m 8) en Vincent Vulperhorst (groep 7/8). De MR vertegenwoordigt de ouders, leerlingen en personeelsleden van de PWS. Wij horen daarom graag van jullie!

Omdat de PWS is aangesloten bij de stichting O2A5, is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De taak van de GMR is om naar het algemene beleid van O2A5 te kijken.

De organisatie van de medezeggenschap is vastgelegd in een medezeggenschapsstatuut.
Zo zijn er door de stichting O2A5, reglementen voor de hierboven genoemde raden, na inspraak, vastgelegd. Deze zijn hier terug te vinden.

MR agenda 170926
MR jaarverslag 2015-2016