Home > PWS > MAXklas

Vanaf aankomend schooljaar bieden wij binnen het Cluster Vianen-Zederik fulltime onderwijs aan hoogbegaafde kinderen aan. Hiermee geven wij invulling aan de wens vanuit ons cluster om voor ieder kind passend onderwijs te bieden.
Dit initiatief zal de naam MAXklas gaan dragen en gevestigd worden op De Wiekslag in Vianen. We gaan in eerste instantie van start met een groep 5, 6 en 7. Kinderen uit de groepen 4 en 8 worden alleen in overleg geplaatst. Om voor MAXklas in aanmerking te komen, dient door een onafhankelijk testbureau te zijn vastgesteld dat het kind hoogbegaafd is.
Met MAXklas willen wij hoogbegaafde kinderen een plek bieden waar zij gelijkgestemden treffen en waar zij zichzelf kunnen zijn. Daarnaast zullen wij zorgen voor uitdagend onderwijs op zowel cognitief als sociaal-emotioneel gebied, zodat ook deze kinderen het maximale uit zichzelf kunnen halen.
Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website www.maxklas.nl. Tot slot willen wij u er graag op attenderen dat er op woensdag 17 mei om 20.00 uur een informatieavond wordt gehouden.
Wij hopen u via deze brief op gepaste wijze te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, kunt u zich richten tot de leerkracht van uw kind of tot de directie.

KLik hier voor de informatiebrief.