Home > PWS > Herinnering oudertevredenheidsonderzoek
Op 11 januari heeft u een brief ontvangen waarin de vooraankondiging van de ouderpeiling stond vermeld. Op 29 januari heeft u op uw e-mailadres de uitnodiging ontvangen en op 5 en 12 februari een herinnering als u de lijst  op die tijdstippen nog niet had ingevuld. Als u de peiling al hebt ingevuld, bedanken wij u daarvoor. Als dat nog niet het geval is, vragen wij u het in te vullen. Als u geen uitnodiging/herinneringen heeft ontvangen kunt u dat doorgeven via: vvulperhorst@o2a5.nl