Home > Groep 3/4

Groep 3/4

Welkom op de klassenpagina van groep 3/4!

Groep 3/4 bestaat dit schooljaar uit 26 leerlingen. In groep 3 zitten 11 leerlingen en in groep 4 zitten 15 leerlingen. Juf Floor staat tot de herfstvakantie op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag voor de klas en wordt daarbij ondersteund door juf Lobke die dit schooljaar stage in groep 3/4 loopt. Zij is er op maandag, dinsdag en woensdag. Op vrijdag staat tot aan de herfstvakantie juf Martine voor de klas. Na de herfstvakantie zal meester Marcel op dinsdag in groep 3/4 gaan werken en juf Floor op de vrijdag. Ook is er op de maandag- en dinsdagmiddag hulp in de klas van juf Rebecca, onze onderwijsassistente.

Elke dag werken wij in de klas aan de volgende vakken:
    –    Lezen
    –    Rekenen
    –    Spelling
    –    Taal
    –    Schrijven
    –    Engels

Op woensdag werken wij met de begrijpend lezen methode ‘Nieuwsbegrip’. In de middag doen wij regelmatig wereldoriëntatie met de methode ‘Topondernemers’ en beeldende vorming met de methode ‘Laat maar zien’ en ‘Moet je doen’. Daarnaast werken we met ‘Leefstijl’ aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Op donderdagmiddag hebben wij gym.

Wij hopen er met z’n allen een gezellig schooljaar van te maken!

Weblog van groep 3/4

donderdag 14 september 2017

Vandaag hebben wij voor de eerste keer samen gespeeld. Aan het einde van de ochtend ging de tussendeur open en kon er overal gespeeld worden. Het was super leuk voor de kleuters om eens een kijkje te kunnen nemen in groep 3/4. Er zijn zelfs een paar kleuters voorgelezen door oudere kinderen. Ook was het voor groep 3/4 fijn om weer een keertje te mogen spelen. Er zijn prachtige bouwwerken gemaakt in de bouwhoek en gezellig gespeeld in de huishoek. Hopelijk kunnen wij dit nog heel vaak doen!