Home > A-Team (ouderraad)

Het A-team (ouderraad) bestaat uit een groep enthousiaste ouders, die het mogelijk maakt dat activiteiten als het sinterklaasfeest, het kerstfeest, de feestelijke ouderavond, de schoolreis, het schoolkamp etc. op goedverzorgde wijze plaatsvinden. Dit betekent echter niet dat andere ouders geen leuke activiteiten op school kunnen organiseren.

Naast het verzorgen van de activiteiten op school heeft het A-team nog een aantal andere taken: – Ophalen oud papier – Innen vrijwillige ouderbijdrage, bijdrage schoolreis en kamp, donaties en advertentiegelden – Ouders met vragen doorverwijzen naar het team, directie of MR. Door middel van het ophalen van het oud-papier zorgt het A-team er voor dat er naast de vrijwillige ouderbijdrage extra geld beschikbaar is wat besteed kan worden aan activiteiten voor de kinderen. Het A-team organiseert jaarlijks een vergadering voor alle ouders. Zij evalueert op deze avond de activiteiten van het afgelopen jaar, presenteert de plannen voor het komende schooljaar en legt financiële verantwoording af voor de besteding van de ouderbijdrage.

Het A-team bestaat uit onderstaande ouders:

Barbara van den Boom (voorzitter)
Nancy Kooyman (penningmeester)
Janette Beerthuizen (secretaris)
Angelique van Tergouw-Druppers
Carina van Ooijen
Ester Mantel
Marja de Bruijn
Melissa Tuinier
Crista van Dijk
Lisa Tuinier

Documenten:
Jaarverslag A-team 2016-2017
Jaarverslag A-team 2015-2016
Notulen A-team 150922 
Notulen A-team 150825
Jaarverslag A-team 2014-2015