Home > 2014 > oktober

Luizenalarm!

Helaas zijn er weer luizen geconstateerd op school. Wij vragen u daarom dringend om uw kinderen (ook tijdens de vakantie) goed te controleren en zonodig te behandelen. Meer informatie over het behandelen van luizen is te vinden op www.luizenradar.nl

Jaarvergadering PWS

Op maandag 13 oktober 2014 om 20.00 uur wordt de jaarvergadering van obs Prinses Wilhelmina gehouden in de centrale hal van de school. De volgende onderwerpen worden deze avond besproken: – Evaluatie schooljaar 2013-2014 – Jaarplan 2014-2015 – Jaarverslag en financiële verantwoording...